הדת הסינית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
הדת הסינית

הדת הסינית

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

בספר זה מציג המחבר תמונה עשירה ומורכבת של חיי הדת בסין המסורתית והמודרנית. מנקודת מבטם של ההיסטוריון, האנתרופולוג וחוקר הספרות כאחד. לאחר סקירה קצרה של הדתות המוסדיות הסיניות - הקונפוציאניזם, הדאואיזם והבודהיזם - הוא מתמקד בדת העממית הסינית, המכונה בפי החוקרים, בדרך כלל, בשם הדת הסינית.

המחבר בוחן את מאפייניה של דת עממית זו בהדגישו את הצביון השונה שלבשה בשכבות חברתיות שונות. הוא מתאר את פולחן האבות הסיני בצד החרדה הרווחות בסין מפני רוחות. עוד הוא דן ביחסים שבין דת ושלטון בסין, וכן בתופעת השמאניזם (המונח המשמש לתיאורו של האדם, השמאן, שבהיותו שקוע בטראנס מדיומיסטי הוא מקשר בין בני האדם לאלים).

תשומת לב מיוחדת מוקדשת בספר לעולם האלים הסיני, המחבר מצביע על תפקידה של הסיפורת העממית (זו שבעל פה וזו שבכתב) ושל התיאטרון לסוגיו (הן התיאטרון המסורתי הן סדרות טלוויזיה וסרטי קולנוע) בעיצוב דמותם של אלים. אך היחסים המורכבים שבין פנתיאון האלים הסיני לבין הסדר החברתי והפוליטי בסין המסורתית נבחנים בקפידה. מחד גיסא מאיר הספר את הדמיון שבין עולמם הביורוקרטי של האלים לבין המנגנון הפקידותי של הקיסרות הסינית המסורתית, ומאידך גיסא הוא מצביע על אותם אלים, שלפי המיתוס סטו ממוסכמות ההתנהגות המקובלות ומרדו בהיררכיה הפוליטית של סין המסורתית, לסיכום נבחנת השאלה, איזו השפעה היתה לדמותם של האלים על התנהגותם החברתית והפוליטית של מאמיניהם.

כל החפץ להכיר את תרבותה של סין - העתיקה והמתחדשת כאחד - ימצא עניין רב בספר מרתק זה.

ד"ר מאיר שחר הוא מרצה לדתות סין ולספרות הסינית בחוג ללימודי מזרח אסיה שבאוניברסיטת תל-אביב.

עוד על הספר

הדת הסינית מאיר שחר

טעימה מהספר תעלה בקרוב...