הסוציולוגיה של הבערות
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
הסוציולוגיה של הבערות
ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

מחבריו של ספר זה, על היבטיה החברתיים של הבערות, נפנו לנושא שריתקם מזה שנים רבות ושנראה להם מוזנח וחשוב כאחד.
תוך הדגשת הפן ההיסטורי של הנושא, העלו את הייחוד של שתי חברות שפיתחו את האידיאל "הידע הפתוח".
למרות המגבלות הצורניות והענייניות, סבורים המחברים כי עלה בידם לפתח נושא חדש שיש בו עניין מרובה, הן לחוקר ולמתעניין בהיסטוריה, ולא פחות מכך - למתבונן בחברה המודרנית שבה אנו חיים.

עוד על הספר

הסוציולוגיה של הבערות עמוס פונקנשטיין, הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

טעימה מהספר תעלה בקרוב...