הפזורה הספרדית המערבית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
הפזורה הספרדית המערבית

הפזורה הספרדית המערבית

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

הפזורה הספרדית המערבית הוקמה על ידי אנוסים שחזרו ליהדות. בימי אניסותם בספרד ובפורטוגל כונו "נוצרים חדשים", ומשהצטרפו מחדש אל העולם היהודי בארצות מערב אירופה ובעולם החדש הפכו ל"יהודים חדשים" במלוא משמעות הביטוי: גם משום שהיהדות היתה חדשה עבורם, וגם משום שההוויה היהודית שיצרו שהיתה מבחינות רבות בגדר חידוש בהיסטוריה היהודית. הקהילות שהקימו יהודים אלה היו לעיתים הקהילות הראשונות שפגשו. הן התנהלו כביכול על פי המתכונת המקובלת בחברה היהודית של שלהי ימי הביניים וראשית העת החדשה. היו אלה קהילות מסורתיות שהושתתו על עולם ההלכה, ועם זאת התחוללו בהן שינויים תרבותיים רבי משמעות, שבישרו את תחילתו של עידן חדש בתולדות העם היהודי. הספר מנתח את תהליכי התערותם של האנוסים לשעבר בארצות שאליהן היגרו, את התנאים המדיניים והכלכליים שאיפשרו את קליטתם בארצות השונות, את פעילותם הכלכלית כסוחרים בינלאומיים, את הארגון העצמי שלהם ואת יצירתם הרוחנית על היקפה ותכניה.

יוסף קפלן משמש פרופסור לתולדות עם ישראל בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת בקתדרה ע"ש ב' צ'ריק באוניברסיטה העברית, ירושלים. פירסם מחקרים רבים על תולדות יהדות ספרד, האנוסים והפזורה הספרדית המערבית.

עוד על הספר

הפזורה הספרדית המערבית יוסף קפלן

טעימה מהספר תעלה בקרוב...