המקורות היהודיים של הנצרות
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
המקורות היהודיים של הנצרות

המקורות היהודיים של הנצרות

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

יותר ממיליארד בני אדם, ברחבי העולם כולו, מאמינים בדת הנצרות. מספר המאמינים, לכשעצמו, מעיד על חשיבות הספר המוגש בזה.

השם העברי המקורי "נוצרים" נגזר משמה של בת יהודית, שישבה בסביבות הירדן. פירושו של השם "שומרים", כלומר שומרי המסורת המקורית של התורה הנכונה.

בספר זה דן הפרופ' דוד פלוסר באופן פופולרי ובהיר במכלול עניינים המתקשרים כולם לנושא אחד "המקורות היהודיים של הנצרות". אין כל אפשרות להבין את הנצרות מבלי לדעת את מקורותיה היהודיים, שהם אבן היסוד בהגותה ובגלגוליה.

פרקי הספר משקפים את עוצמת היניקה המחשבתית של הנצרות מן היהדות, בצד הבלטת הנסיונות לפיתוח קו מחשבה עצמאי.

הדיון בשאלות "תורה שבכתב, תורה שבעל פה וישו", "יחסי ישו והפרושים", "ישו ועולם חז"ל ועולם האיסיים", "מושג המשיח", "מגילות מדבר יהודה" ועוד, מציג בפני הקורא את עולמה של אחת משלוש הדתות המונותאיסטיות.

עוד על הספר

המקורות היהודיים של הנצרות דוד פלוסר

טעימה מהספר תעלה בקרוב...