המשפט הציבורי
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
המשפט הציבורי

המשפט הציבורי

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

כל אחד מאיתנו נתקל בצורה זו או אחרת במשפט הישראלי, אם כנאשם חלילה, אם כתובע או כנתבע במשפט אזרחי וכאזרח הנזקק לשירותי המדינה. מטרותיו של הספר להבהיר את יסודות המשפט הציבורי, לעמוד על מקורותיו של החוק הישראלי ועל מבנה מערכת המשפט.

מחברי הספר, פרופ' עמוס שפירא, וד"ר ברוך ברכה מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, מנסים לענות לשאלות: מדוע אין חוקה בישראל? כיצד מכוננים חוקה? כיצד מתקנים אותה וכיצד מפקחים על ביצועה הלכה למעשה?

הספר נותן תשובות לבעיות ולקושיות המתעוררות בחיי היום אגב קריאת עיתונות והאזנה לרדיו ולטלויזיה. מי יוזם הצעות חוק? מהי חקיקת משנה? מהן תקנות לשעת חירום? מהו תהליך השפיטה? כיצד פועל בישראל עקרון הפרדת הרשויות, ומהו מבנה מערכת המשפט? על אלו עקרונות בנוי שלטון החוק במדינה. ולבסוף האזרח מול השלטון. באלו תנאים ובאלו מצבים זכאי האזרח לפנות לבית הדין הגבוה לצדק בעתירה נגד רשות מרשויות השלטון.

עוד על הספר

המשפט הציבורי עמוס שפירא, ברוך ברכה

טעימה מהספר תעלה בקרוב...