ההיסטוריה של הגנטיקה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
ההיסטוריה של הגנטיקה

ההיסטוריה של הגנטיקה

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

מדוע קיים דמיון בין הורים לילדים? כיצד ראוי לחקור ולהבין את תופעת ההולדה בצלם ההורים? האם זוהי תופעה שיש לדון בה במסגרת המחשבה על ההתפתחות מן העובר לבוגר? במסגרת אפיון התכונות המהותיות של מינים ביולוגיים? במסגרת הדיון על שינויים במהלך האבולוציה? סוגי השאלות שנשאלו והתשובות שניתנו לבעיית התורשה נשתנו במהלך הדורות. עלייתם ונפילתם של מושגים, התפתחותן של גישות חדשות בתחום חקר התורשה לאורך הדורות ועד ימינו אנו. התגבשותה של הגנטיקה כתחום מחקר אוטונומי ומרכזי בחשיבותו במאה העשרים, כל אלה מתוארים כאירועים היסטוריים המעוגנים בהוויית תקופתם, בפוליטיקה שלה, באידיאולוגיה החברתית שלה ובהתפתחויות הפנימיות בתחום המדע והביולוגיה.

עוד על הספר

ההיסטוריה של הגנטיקה חוה יבלונקה

טעימה מהספר תעלה בקרוב...