עלייתם ונפילתם של משטרים צבאיים באמריקה הלטינית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
עלייתם ונפילתם של משטרים צבאיים באמריקה הלטינית

עלייתם ונפילתם של משטרים צבאיים באמריקה הלטינית

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

במאה העשרים מצויות מדינות אמריקה הלטינית, בממוצע, כמחצית מהזמן תחת משטר צבאי. אם כך הדבר, מה היא הנורמה ומה היוצא מן הכלל, וכיצד להסביר תהפוכות אלו? חשוב לציין שממוצע זה הגיע לקיטוב רציני בעשרים השנים האחרונות. ב-1976 רק 4 מדינות מתוך 20 נותרו תחת שלטון אזרחי, ובתחילת העשור הנוכחי לא נותרו משטרים צבאיים, והיחיד הלובש מדים הוא הקומאנדנטה פידל קסטרו. בעוד שבעבר, ניתן היה לצפות התרחשותן של 2 הפיכות בממוצע לשנה ב-20 המדינות, הרי זה כמעט 10 שנים שאין הפיכה מתרחשת, להוציא את שרשרת דוואליה ב-1986 ובפראגוואי ב-1989, הפיכה אשר סיימה 35 שנות שלטון של הגנראל סטרוסנר.

ספר זה מנתח את התהליכים המשפיעים על עלייתו של הצבא לשלטון ועל דרכי הנסיגה שלו חזרה לבסיסים, תוך שימת דגש בגורמים הפועלים בתוך הצבא עצמו, כמו בחברה האזרחית אשר מסביבו ובהשפעות שמקורן מחוץ לגבולות המדינה.

עוד על הספר

עלייתם ונפילתם של משטרים צבאיים באמריקה הלטינית אדי קאופמן

טעימה מהספר תעלה בקרוב...