משיחיות ומיסטיקה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
משיחיות ומיסטיקה

משיחיות ומיסטיקה

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

במחקר העוסק בזיקה שבין המשיחיות וההיסטוריה היהודית הסתמנה לאחרונה מגמה המנסה להתעכב על הממד הרוחני של התופעות המשיחיות. פרקי ספר זה הם נסיון להשקיף על כמה תופעות משיחיות ביהדות מן הזווית הזאת. עיקרי דיוננו בפירוש הספיריטואלי של המשיחיות ההופך לבעל משקל החל בימי הביניים, ובקיומן של תופעות רוחניות שונות - ההתגלויות בעיקר - כבנות לוואי ולפעמים אף כמקדמות את המשיחיות הפומבית.

עם זאת, נערך כאן נסיון לציין את קיומן של הזיקות השונות בין המיסטיקה היהודית ובין המשיחיות הרבה לפני גירוש ספרד, הן בקבלת אברהם אבולעפיה והן בספר הזוהר. ולאפשר הבנה שונה מזו הרווחת במחקר בדבר הגורמים ההסטוריים שהביאו לשילוב שבין הקבלה והמשיחיות.

עוד על הספר

משיחיות ומיסטיקה פרופ' משה אידל

טעימה מהספר תעלה בקרוב...