פילוסופיה של החינוך
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
פילוסופיה של החינוך

פילוסופיה של החינוך

ספר מודפס

עוד על הספר

יוסף אגסי

יוסף אגסי (נולד ב-7 במאי 1927), פילוסוף ישראלי, פרופסור אמריטוס בחוג לפילוסופיה של אוניברסיטת תל אביב.

בשנים 1946 - 1951 למד פיזיקה, מתמטיקה ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ובשנת 1952 קיבל תואר מוסמך בפיזיקה. בשנים 1952 - 1956 למד לדוקטורט בבית הספר לכלכלה של לונדון בהנחיית הפילוסוף של המדע קרל פופר.
אגסי רואה עצמו כתלמידם של סוקרטס ואפלטון תחילה, ולאחר מכן כתלמידו, ממשיכו ומבקרו של פופר. הוא ניסה לחדד את דעותיו תוך הוספת שינויים קלים.

תקציר

ספרון זה נועד לאנשים שאינם אנשי מקצוע בחינוך, הרוצים להכיר את בעיות החינוך ואת הנסיונות לפתרן. השיחות, אשר נערכו בין הפרופ' יוסף אגסי, מהמחלקה לפילוסופיה של אוניברסיטת תל-אביב, ובין הד"ר דב רפל, מבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר-אילן, אינן דנות בבעיות בעלות אופי מקצועי מובהק, בבעיות הוראה, ארגון החינוך, פסיכולוגיה חינוכית וכדומה, וגם לא בבעיות יהודיות או ישראליות ייחודיות.

הבעיות שנידונו יותר לרוחב מאשר לעומק, הן מדגם של בעיות החייבות להטריד כל מחנך, בין שהוא מורה ומחנך מקצועי ובין - אב או אם. האם אפשר לחנך והאם מותר לחנך; מהו האידיאל החינוכי והאם אפשר לחנך לשלמות; מהן מטרות החינוך; בית הספר והחברה - השלמה או ניגוד; מהו חינוך; החינוך ומשבר הערכים המודרני; הישנן מטרות כשרות ופסולות בחינוך; הסביבה המחנכת והמוסד החינוכי; היש להתאים את החינוך אל התלמיד, או אל האידיאל? מהי ההוראה הרצויה; חשיבות דעתו של החניך; ולבסוף על הסמכות והסמכותיות.

יוסף אגסי

יוסף אגסי (נולד ב-7 במאי 1927), פילוסוף ישראלי, פרופסור אמריטוס בחוג לפילוסופיה של אוניברסיטת תל אביב.

בשנים 1946 - 1951 למד פיזיקה, מתמטיקה ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ובשנת 1952 קיבל תואר מוסמך בפיזיקה. בשנים 1952 - 1956 למד לדוקטורט בבית הספר לכלכלה של לונדון בהנחיית הפילוסוף של המדע קרל פופר.
אגסי רואה עצמו כתלמידם של סוקרטס ואפלטון תחילה, ולאחר מכן כתלמידו, ממשיכו ומבקרו של פופר. הוא ניסה לחדד את דעותיו תוך הוספת שינויים קלים.

עוד על הספר

פילוסופיה של החינוך יוסף אגסי, דב רפל

טעימה מהספר תעלה בקרוב...