פונדמנטאליזם ומודרניות
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
פונדמנטאליזם ומודרניות

פונדמנטאליזם ומודרניות

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

ספר זה מנסה לעמוד על מהותן של התנועות הפונדמנטליסטיות והדתיות - קומונליות אשר צוברות כוח ומעמד מרכזי בימינו בבימות הפוליטיות הלאומיות והבין-לאומיות. זאת תוך בחינת התופעה במסגרת הכללית של ההתפתחויות והתמורות בחברה, במדינה ובתרבות המודרנית.

בניגוד לדעה המקובלת, מחבר הספר אינו סבור שמדובר בחנועות "מסורתיות", אלא דווקא בתנועות מודרניות מובהקות, ההופכות את המסורת לאידיאולוגיה מודרנית. זאת תוך שהן מדגישות כי בעיניהן קיימת הפרדה בין מושג ה"מודרניות" לבין התרבות המערבית, מנסות לנכס לעצמן היבטים רבים של המודרניות ושוללות את המונופול של התפיסה המערבית הליברלית על תופעה זו.

המחבר, ש"נ אייזנשטדט, הוא פרופסור אמריטוס לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, שבה הוא מלמד משנת 1946. בין ספריו בעברית: החברה הישראלית, החברה הישראלית בתמורותיה; מהפכה וטרנספורמציה של חברות. ספרו "הציביליזציה היהודית - מבט השוואתי" עומד לראות אור בקרוב.

עוד על הספר

פונדמנטאליזם ומודרניות שמואל נח אייזנשטדט

טעימה מהספר תעלה בקרוב...