סגנונות בפרשנות המקרא בימי הביניים
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
סגנונות בפרשנות המקרא בימי הביניים

סגנונות בפרשנות המקרא בימי הביניים

ספר מודפס

עוד על הספר

תקציר

הספר משרטט סגנונות חשיבה שונים בפרשנות המקרא של ימי הביניים מרש"י ועד שפינוזה, ומנסה להעמידם בהקשר זמנם. רש"י ביקש למצוא שילוב הרמוני של פשט ודרש למטרות פדגוגיות. אבן עזרא גילה את חשיבות ההקשר הדקדוקי והסמנטי בעקרון מנחה, וביקש לצמצם למינימום את האלגורזה הפילוסופית. הרמב"ן בפירושו נתן לגיטימציה לפרשנות הקבלית, וכן גילה, בהשפעת הפרשנות הנוצרית, את פוריותה של הפרשנות הטיפולוגית-הסטורית. הרלב"ג סבר שפתרונן של כל הבעיות הפילוסופיות, הפיסיקליות והפרשניות הוא בהישג יד. ושפינוזה נתן מבע שיטתי ראשון לביקורת המקרא בראשית הזמן החדש.

עוד על הספר

סגנונות בפרשנות המקרא בימי הביניים עמוס פונקנשטיין

טעימה מהספר תעלה בקרוב...