תגובות בעת השואה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
תגובות בעת השואה

תגובות בעת השואה

ספר מודפס

עוד על הספר

יהודה באואר

יהודה באואר (נולד ב-6 באפריל 1926) הוא פרופסור אמריטוס במכון ליהדות זמננו שבאוניברסיטה העברית, המתמחה בחקר השואה. חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים משנת 2000, חתן פרס ישראל לשנת תשנ"ח 1998 ויקיר ירושלים לשנת תשס"ח 2008.‏

באואר הוא חבר בוועדת המערכת של The Posen Anthology of Jewish Culture – אנתולוגיה לתרבות יהודית עליה אחראים 32 מומחים, מארצות הברית וישראל. האנתולוגיה עוסקת במכלול התרבותי היהודי - ספרות, שירה, כלכלה, דת, פילוסופיה, סרטים, ארכיטקטורה ועוד.

תקציר

יחסו של העולם החופשי - היהודי והלא יהודי - לשואת יהודי אירופה, יחס הממשלות במערב - ארצות הברית, בריטניה, צרפת ובמזרח - ברית המועצות, בולגריה ועוד, יחס הכנסיות, יחס הגופים היהודיים השונים, ציוניים ולא ציוניים ברחבי העולם ויחס היישוב העברי בארץ ישראל לשואה - באלה עוסק ספר זה, מהתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה, כאשר החלו להצר את רגלי היהודים ועד פרוץ המלחמה ושליחתם אל מחנות המוות.

הנושא מעורר בעיות רבות: מה היתה העזרה שניתנה מבחוץ ליהודי גרמניה בשלב הראשון של השלטון הנאצי? למה לא ברחו היהודים בעוד מועד? למה לא נמלטו יהודים לארצות המערב? מה היתה עמדת הציונים לשואה? אלו ניסיונות הצלה נעשו מבחוץ והאם נוצלו ההזדמנויות המעטות שהיו? האם ממשלות, שהיה בכוחן לעזור, עמדו מנגד? האם דעת-הקהל בארצות אלו השפיעה על ממשלותיהן? ומה יכלו לעשות ומה עשו יחידי-סגולה בתוך מכונת-ההשמדה הנאצית? שאלות אלו ואחרות נדונות בספר, בלא יומרה להקיף את הנושא כולו, מתוך כוונה להאיר היבטים מסוימים של היריעה הגדולה. 
 

יהודה באואר

יהודה באואר (נולד ב-6 באפריל 1926) הוא פרופסור אמריטוס במכון ליהדות זמננו שבאוניברסיטה העברית, המתמחה בחקר השואה. חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים משנת 2000, חתן פרס ישראל לשנת תשנ"ח 1998 ויקיר ירושלים לשנת תשס"ח 2008.‏

באואר הוא חבר בוועדת המערכת של The Posen Anthology of Jewish Culture – אנתולוגיה לתרבות יהודית עליה אחראים 32 מומחים, מארצות הברית וישראל. האנתולוגיה עוסקת במכלול התרבותי היהודי - ספרות, שירה, כלכלה, דת, פילוסופיה, סרטים, ארכיטקטורה ועוד.

עוד על הספר

תגובות בעת השואה יהודה באואר

טעימה מהספר תעלה בקרוב...