תורת המוסר
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
תורת המוסר

תורת המוסר

ספר מודפס

עוד על הספר

נעמי כשר

ד״ר נעמי כשר הייתה מרצה בכירה לפילוסופיה במכללה האקדמית של תל־אביב־יפו והיא עוסקת בפסיכותרפיה. ספריה: ‘אמונתו של ישעיהו ליבוביץ', 'תורת המוסר – מבוא׳.

תקציר

סידרת פרקים אלו, על תורת המוסר, באה להציג את נקודת-המבט המוסרית, המוחלטת, הבסיסית, הנייטראלית. 
הדיון הנערך מנקודת-מבט זו היא נייטראלית על-פי מהותה, רק ממרומיה נוכל להציע פתרונות הוגנים לבעיות הקונפליקטים הערכיים, 
הסכסוכים המתגלעים בין בעלי סולמות-ערכים שונים. 
‏בפרקי הספר נשאל את עצמנו, מהן התכונות הכלליות של העקרונות הבסיסיים של המוסר, עקרונות מהם ניתן להסיק הנחיות מעשיות והערכות בדוקות. מהם תעלה גם תורה בדבר המידות המוסריות, התכונות הרצויות של האדם החי על-פי המוסר. 
‏הניסיון לבטא עקרונות-מוסר אינו גילוי נדיר. אדרבא, רבים מאיתנו הם בעלי דעות, לא רק בשאלות השיפוט המוסרי של אירועים מסוימים, אלא גם בשאלות הכלליות, בדבר העקרונות הבסיסיים. בפרקים אלו נדחות אחדות מן הדעות הרווחות. נחשפים בהן הליקויים היסודיים בעמדתו של האגואיסט המוסרי, בטענתו של חסיד הסיסמה ש"המוסר יחסי" וגם בתורתו של התועלתן. נקודת-המבט המוסרית המוחלטת, המוצגת כאן, נבדלת לחלוטין מכל אלה. נקודת-המבט המוסרית מוצגת על פי תפיסת-המוסר הקאנטיאנית, בנוסח החדיש של רולס. 
‏המבוא המוצע כאן, ע"י נעמי כשר, מזמין את הקוראים, לא רק אל עצמו, אלא גם אל הטרקלינים שבקצהו, הפילוסופיים והמעשיים כאחד. 

נעמי כשר

ד״ר נעמי כשר הייתה מרצה בכירה לפילוסופיה במכללה האקדמית של תל־אביב־יפו והיא עוסקת בפסיכותרפיה. ספריה: ‘אמונתו של ישעיהו ליבוביץ', 'תורת המוסר – מבוא׳.

עוד על הספר

תורת המוסר נעמי כשר

טעימה מהספר תעלה בקרוב...