עזרא
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
עזרא
ספר מודפס

עוד על הספר

נושאים

תקציר

סיפור אימה בחרוזים,
 
עם סוף נפלא (טוב, לא נגזים  -
 
עם סוף סביר, אפילו טוב),
 
בהשתתפות אב, בת ודוב.
 
 
גלעד סופר כתב ואייר את הספרים הַחֻפְׁשָה, שָפָן, נִמְאַס, והָאַּבִיר, הַּנְסִיכָה, הַּדְרקֹון הַּנֹוָרא (וְאֹוטֹוֹ נֹוׂשֵא הַּכֵלִים). אלה זכו לשבחי הביקורת, נבחרו להשתתף במצעד הספרים של משרד החינוך ותורגמו לשפות רבות.

סקירות וביקורות

אבא בהתקף חרדה עטרה אופק המתלהבת 18/01/2018 לקריאת הסקירה המלאה >

עוד על הספר

נושאים

סקירות וביקורות

אבא בהתקף חרדה עטרה אופק המתלהבת 18/01/2018 לקריאת הסקירה המלאה >
עזרא גלעד סופר

טעימה מהספר תעלה בקרוב...