חכמות - כוח בנות
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
חכמות - כוח בנות

חכמות - כוח בנות

ספר מודפס

עוד על הספר

נושאים

תקציר

אֹסףֶ מעַשֲׂיִוֹּת עלַ גבִּוֹּרוֹת חכֲמָוֹת, נבְוֹנוֹת ורְבַוֹּת פעְּלָיִם, כלָּ גבִּוֹּרהָ ויְחִודּהָ:ּ

הָאַחַת חָכְמָתָה בְּיֶדַע ובְּאֹמֶץ לִבָּהּ ,
הָאַחֶרֶת משַיגהָ אֶת מַטְּרוֹתֶיהָ בְּסַבְלָנוּת,
בנִּחְיִשׁות וּבְדַרְכֵ י נֹעַם, גִבּּוֹרָה נוֹסֶפֶת
מַשְׂכִּילָה לְנַצֵּל אֶת חלֻשְׁות הַיָרִּיב ומְּסורָּה
מְאוֹד לְמַטְּרָתָה, וַאֲחֵרוֹת סְגֻלָּתָן בְּבִינָתָן,
בָּאַהֲבָה הָאֵין סוֹפִית שֶׁלהָּן ובְּטובּ לִבָּן.
כָּל גִבּּוֹרָה חֲכָמָה כשְֶּׁלעְּצַמְה וְּכֻלָּן יַחַד
מְעוֹרְרוֹת הַעֲרָצָה וְהִזְדַּהות וְיוֹצְרוֹת מִבְחַר
סִפּורִּים מרְַתֵק וּמְלֵא השְַׁראָה.

עוד על הספר

נושאים

חכמות - כוח בנות שלמה אבס

טעימה מהספר תעלה בקרוב...