זאב בודד בירושלים - רוסית
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
זאב בודד בירושלים - רוסית

זאב בודד בירושלים - רוסית

5 כוכבים (דירוג אחד)
ספר מודפס

עוד על הספר

אהוד דיסקין

בשנת 2013 יצא לאור ספרו האוטוביוגרפי "הן אפשר" (הוצאת "ידיעות ספרים"). שלוש שנים לאחר מכן פורסם הרומן, "זאב בודד בירושלים" ("ידיעות ספרים"). ב-2018 תורגם לאנגלית ולרוסית. ביולי 2021 יצא לאור (ב"ידיעות ספרים") "מפגש גורלי", המהווה המשך ל"זאב בודד בירושלים". ביולי 2023 יצא לאור (ב"ידיעות ספרים") "מהלך מנצח". הספר מהווה המשך ל"זאב בודד בירושלים", ול"מפגש גורלי".

ראיון "ראש בראש"

נושאים

תקציר

«Одинокий волк в Иерусалиме» – захватывающий исторический роман, действие которого происходит в 1945-1947 годах, когда власть британского мандата над Эрец-Исраэль подходила к концу. В годы Второй Мировой Давид командовал партизанским отрядом, сражался с фашистами в лесах Беларуси. Война закончена, и он осуществляет мечту своих погибших родителей – добирается до земли Эрец-Исраэль, ступает на священные камни Иерусалима. Но и тут его ждет не спокойная жизнь, о которой он мечтает, а новые испытания и сражения. Давид включается в острейшее противостояние еврейского подполья и британских мандатных властей. Наученный горьким партизанским опытом, опасаясь предательства, Давид решает вести свое собственное сражение, биться за независимость своей новой родины в одиночку. Он ставит себе невероятные задачи, разрабатывает почти неосуществимые планы и выполняет их. Но земля предков приготовила для него не только новые сражения, но и любовь. Встреча с Шошаной, пережившей ужасы Холокоста, полностью перевернет его жизнь, откроет ему глаза на то, что жизнь – это не только война.
 
ЭхудДискин родился в Иерусалиме в 1944 году. Вместе ссемьей он пережил массированные артиллерийские обстрелы и арабскую блокаду Иерусалима. Поступив в 1961 году на срочную службу в Армию Обороны Израиля, Эхудокончил офицерские курсы. В качестве боевого офицера бронетанковых войскучаствовал в трёх войнах. Войну Судного дня (1973 г.) он начал майором, заместителем командира батальона танковой бригады, которая первой форсировала Суэцкий канал. После окончания Еврейского Университета в ИерусалимеЭхудДискинзащитил докторскую степень в области бизнес-менеджмента. В отставку из армии он вышел в чине полковника. Сегодня ЭхудДискин–преуспевающий бизнесмен, он делит своё время между Израилем и США.
 
Корни семейства Дискин уходят в Белоруссию. Пра-прадедЭхуда, рабиЛейб Хасид в 1810 году оставил белорусский городок Слоним, прибыл в Эрец-Исраэль и поселился в Цфате. Его внук, дед писателя, раввин МошеИехошуаИехудаЛейбДискин был незаурядной личностью. Он родился в 1817 году в белорусском Гродно. Служил раввином в еврейских общинах разных городов Российской Империи: МендзыжечПодляски (ныне принадлежит Польше), Ковна (ныне Каунас), Ломжа (ныне также Польша), Минск, Шклов, Бриск (еврейское название Бреста). В 1877 году он прибыл в Эрец-Исраэль и поселился в Иерусалиме. Он был одним из самых уважаемых раввинов своего времени. Скончался в 1898 году. Его имя носят и улица в Иерусалиме, и основанный им в 1880 году детский дом, существующий и поныне.

אהוד דיסקין

בשנת 2013 יצא לאור ספרו האוטוביוגרפי "הן אפשר" (הוצאת "ידיעות ספרים"). שלוש שנים לאחר מכן פורסם הרומן, "זאב בודד בירושלים" ("ידיעות ספרים"). ב-2018 תורגם לאנגלית ולרוסית. ביולי 2021 יצא לאור (ב"ידיעות ספרים") "מפגש גורלי", המהווה המשך ל"זאב בודד בירושלים". ביולי 2023 יצא לאור (ב"ידיעות ספרים") "מהלך מנצח". הספר מהווה המשך ל"זאב בודד בירושלים", ול"מפגש גורלי".

ראיון "ראש בראש"

עוד על הספר

נושאים

זאב בודד בירושלים - רוסית אהוד דיסקין

טעימה מהספר תעלה בקרוב...