מגע המוות
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
מגע המוות

מגע המוות

5 כוכבים (3 דירוגים)
ספר דיגיטלי
ספר מודפס

עוד על הספר

  • הוצאה: רסלינג
  • תאריך הוצאה: 2016
  • קטגוריה: עיון
  • מספר עמודים: 320 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 5 שעות ו 20 דק'

מאיר חטינה

מאיר חטינה, פרופסור בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים. שימש בעבר כראש החוג וראש המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון. מחקריו מתמקדים בהיסטוריה של רעיונות, מחשבה ערבית מודרנית ותנועות אסלאמיות. בין פרסומיו האחרונים: Martyrdom in Modern Islam: Piety, Power and Politics (2014); Arab Liberal Thought in the Modern Age (2020). הוא גם העורך של האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות (עם מאיר מ' בר־אשר, 2017); מוסלמים במדינת היהודים: דת, פוליטיקה, חברה (עם מוחמד אל־עטאונה, 2018).

תקציר

המחקר על התחייה האסלאמית המודרנית מתמקד לרוב בתפיסת הג'האד או במחלוקות בין רדיקלים ליריביהם בסוגיות תיאולוגיות ופוליטיות. אולם המחקר כמעט אינו נותן את הדעת על רעיון מרכזי – עקרון ההקרבה והמוות. החיבורים המעטים שנדרשו לרעיון זה דנו באופן ספציפי בפיגועי התאבדות שהחלו רק בשלהי המאה ה-20 והציתו את דמיונם של רבים במערב, וכתוצאה מכך השרישו בתודעתם את הדימוי של האסלאם כתרבות שוחרת מוות. חוקרים שונים השקיעו מאמץ ניכר בשרטוט פרופיל אישי של המפגעים, בניסיון לחשוף את מניעיהם. מקצתם הדגישו את יצר ההרס העצמי כמניע; אחרים הבליטו את השכר שמבטיח האסלאם למקריבים את עצמם על מזבח אמונותיו, כמו נעורי נצח או הנאה ללא גבול מעלמות גן העדן. אולם התופעה לא נדונה בהקשר היסטורי רחב, על מגוון היבטיה האידיאולוגיים, הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים.
 
ספרו של מאיר חטינה פורש פרספקטיבה רחבת יריעה ביחס למות קדושים בשיח של האסלאם בן-זמננו – הן בסוּנה והן בשיעה. הספר מציע ניתוח עתיר תובנות של רעיון ההקרבה, תוך כדי השוואה למעמדו ביהדות, בנצרות ובתרבויות אחרות. הספר מתמקד בארבעה היבטים מרכזיים של רעיון ההקרבה: חשיבותם של אמונה או אידיאל והנכונות למות למענם, לצד עיגונם בהקשר ההיסטורי והתרבותי שבו הם מתעצבים ונדונים; תפקידן של רשתות חברתיות במתן תמריצים מוסריים ופסיכולוגיים למעשי הקרבה; הפונקציות שממלא המרטיר כמטיף וכפדגוג, כמי שמאתגר את מנגנוני הכוח של האויב וזוקף את קומתם של הנדכאים; ולבסוף, הזיקה בין אתוס, זיכרון היסטורי ופוליטיקה, באופן כזה שמציב את רעיון ההקרבה כמרכיב מפתח במאבק על זהות, ייצוג וכוח.
 
פרופ' מאיר חטינה הוא מחשובי החוקרים של ההגות הדתית-פוליטית באסלאם המודרני; כתב וערך שורה של ספרים בתחום; מכהן כראש החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים.

פרק ראשון

פתח דבר
 
הקנאות האסלאמית המודרנית הציתה דיון ער בקרב חוקרים ומשקיפים זרים על הקשר שבין אסלאם, עריצות ואלימות. פיגועי התאבדות, שהוצאתם לפועל תלויה במותו של המפגע (דוגמת נשיאה של חגורת נפץ על הגוף או החדרת מכונית תופת למבני ציבור), הִכו בחוזקה בלִבן של מדינות המערב. הם רק החריפו את הדיון סביב דמותו של האסלאם: האם מדובר בתרבות המקדשת את המוות על מזבח האמונה? האם מבצעי הפיגועים הם בבחינת "לובשי תכריכים", שצועדים בגאון אל מותם הוודאי מתוך ציפייה למנעמי גן עדן? או שמא הם מוּנעים מתחושות של אובדן עצמי? הספר הנוכחי מבקש לארגן מחדש את השיח המחקרי סביב רעיון ההקרבה או המרטיריום באסלאם המודרני. הוא מוביל אותנו במסע אל נבכי הרעיון הזה, הן בסונה והן בשיעה, תוך מיקומו בפרספקטיבה היסטורית רחבה, שחוזרת לראשית האסלאם, וניתוח תפקודיו הפוליטיים, החברתיים, התרבותיים והפדגוגיים.
הספר גם מחלץ את סיפור ההקרבה מ"הגטו" של האסלאם ומעמידו על רקעים דומים, גם אם לא זהים, במסגרת השוואה ליהדות ולנצרות ולתרבויות אחרות. הוא מתבסס על מגוון רחב של מקורות ראשוניים ועושה שימוש בתובנות מתחומי הסוציולוגיה של הדת, הפסיכולוגיה החברתית, האנתרופולוגיה ולימודי התרבות. הפרקים השונים בספר חושפים תמונה חיה ודינמית של שיח על הקרבה ומוות בקרב הוגים ותנועות אסלאמיות, במנעד שבין איפוק ומתינות לבין הקצנה וציפייה דרוכה לגאולה ובמסגרת ניתוח ההקשרים ההיסטוריים והמקומיים.
הספר נע סביב שלושה צירים עיקריים: חשיבותם של ערכים ועקרונות ככוח מניע בהיסטוריה; ההקשר הספציפי שבו הם מתעצבים ונדונים; ומקומם של הדימוי, הסמל והנרטיב. נדמה שאלה הם החומרים העיקריים שמהם מורכב סיפור ההקרבה באסלאם המודרני. בכך מציע הספר תובנות רעננות ונקודות למחשבה וביקורת כבסיס למחקרים נוספים בעתיד.
הספר פורסם במקור באנגלית בהוצאת קיימברידג' ב-2014. ההחלטה להוציאו גם בגרסה מעודכנת ומורחבת בשפה העברית נבעה מהמחסור הניכר בספרות עדכנית ושיטתית על הקרבה ומוות באסלאם המודרני, נושא שזוכה להתעניינות רבה וחקוק גם בזיכרון הקיבוצי הישראלי על רקע פיגועי ההתאבדות הפלסטיניים, שהגיעו לשיאם בימי האינתיפאדה השנייה (2004-2000). בספר ימצאו עניין רב אנשי אקדמיה וסטודנטים, וכן ציבור הקוראים הרחב המבקש להתעמק בסביבה שבה אנו חיים, ובמוקדה התעוררות אסלאמית בעלת ביטויים מגוונים.
***
 
בתעתוקם לעברית של שמות ומונחים בערבית נהגתי על פי הכללים המקובלים בפרסומים מדעיים. חרגתי מכך רק בכתיבת שמות ומונחים מסוימים השגורים בשפה העברית, שלנוחיות הקורא הובאו בכתיב מלא (כגון מוחמד ולא מחמד, קוראן ולא קראן). עם זאת, כאשר שמות ומונחים ערביים מופיעים בתוך ציטוט של מקורות ערביים, הם נכתבו בתעתיק המשקף במדויק את הכתיב הערבי. מקצתם נוקדו במופעם הראשון בגוף הטקסט כדי להקל על הגייתם. היכן שכללי התעתיק מחייבים צ', נכתב ד (כגון רדא ולא רצ'א). בציטוטים מן הקוראן מצוין מספר הפרק (סוּרה) ואחריו מספר הפסוק באופן הזה: 33:3. כל הציטוטים לקוחים מתוך התרגום לקוראן מאת אורי רובין (הקוראן, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, 2005).
שלמי תודות לכל מי שסייעו לי בתהליך הכתיבה של הספר. המחקר התאפשר בזכות מענק נדיב מהקרן הלאומית למדע. אני מודה גם למרכז לחקר האסלאם על שם נחמיה לבציון, לפקולטה למדעי הרוח ולרשות למחקר ופיתוח באוניברסיטה העברית בירושלים. טיוטה ראשונית של הספר הושלמה כאשר הייתי חוקר אורח במכון למדע המדינה באוניברסיטת ארלנגן־נירנברג בגרמניה ב-2010. תודתי הרבה נתונה לכריסטוף שומאן, מנהל המכון, על שהעניק לי סביבה מפרה לשקוד על מחקרי. למרבה הצער, שומאן הלך לעולמו בספטמבר 2013 לאחר מחלה קשה.
תודה מיוחדת למוריי ולעמיתיי על עזרתם החשובה ועל הערותיהם המועילות: דיאגו אולשטיין, אלי אלשייך, דפנה אפרת, מאיר בר־אשר, יצחק ויסמן, יצחק חסון, מאיר ליטבק, עמנואל סיון, מוחמד אל־עטאונה, ניקו פרוצ'ה, איתן קולברג, דיוויד קומינס, דיוויד קוק ומיכאל תנחום. ברצוני להודות גם ליוני שפר, אשר סייע בידיי לאתר חומרים חשובים ובעלי ערך, וכן לאוהד אלקיים על עזרתו האדיבה בבדיקת התעתיק בערבית. אני אסיר תודה להוצאת רסלינג ולעורכים ד"ר יצחק בנימיני ומר עידן צבעוני, שהעניקו לספר אכסניה מכובדת.
 
מאיר חטינה

מאיר חטינה

מאיר חטינה, פרופסור בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים. שימש בעבר כראש החוג וראש המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון. מחקריו מתמקדים בהיסטוריה של רעיונות, מחשבה ערבית מודרנית ותנועות אסלאמיות. בין פרסומיו האחרונים: Martyrdom in Modern Islam: Piety, Power and Politics (2014); Arab Liberal Thought in the Modern Age (2020). הוא גם העורך של האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות (עם מאיר מ' בר־אשר, 2017); מוסלמים במדינת היהודים: דת, פוליטיקה, חברה (עם מוחמד אל־עטאונה, 2018).

עוד על הספר

  • הוצאה: רסלינג
  • תאריך הוצאה: 2016
  • קטגוריה: עיון
  • מספר עמודים: 320 עמ' מודפסים
  • זמן קריאה משוער: 5 שעות ו 20 דק'
מגע המוות מאיר חטינה
פתח דבר
 
הקנאות האסלאמית המודרנית הציתה דיון ער בקרב חוקרים ומשקיפים זרים על הקשר שבין אסלאם, עריצות ואלימות. פיגועי התאבדות, שהוצאתם לפועל תלויה במותו של המפגע (דוגמת נשיאה של חגורת נפץ על הגוף או החדרת מכונית תופת למבני ציבור), הִכו בחוזקה בלִבן של מדינות המערב. הם רק החריפו את הדיון סביב דמותו של האסלאם: האם מדובר בתרבות המקדשת את המוות על מזבח האמונה? האם מבצעי הפיגועים הם בבחינת "לובשי תכריכים", שצועדים בגאון אל מותם הוודאי מתוך ציפייה למנעמי גן עדן? או שמא הם מוּנעים מתחושות של אובדן עצמי? הספר הנוכחי מבקש לארגן מחדש את השיח המחקרי סביב רעיון ההקרבה או המרטיריום באסלאם המודרני. הוא מוביל אותנו במסע אל נבכי הרעיון הזה, הן בסונה והן בשיעה, תוך מיקומו בפרספקטיבה היסטורית רחבה, שחוזרת לראשית האסלאם, וניתוח תפקודיו הפוליטיים, החברתיים, התרבותיים והפדגוגיים.
הספר גם מחלץ את סיפור ההקרבה מ"הגטו" של האסלאם ומעמידו על רקעים דומים, גם אם לא זהים, במסגרת השוואה ליהדות ולנצרות ולתרבויות אחרות. הוא מתבסס על מגוון רחב של מקורות ראשוניים ועושה שימוש בתובנות מתחומי הסוציולוגיה של הדת, הפסיכולוגיה החברתית, האנתרופולוגיה ולימודי התרבות. הפרקים השונים בספר חושפים תמונה חיה ודינמית של שיח על הקרבה ומוות בקרב הוגים ותנועות אסלאמיות, במנעד שבין איפוק ומתינות לבין הקצנה וציפייה דרוכה לגאולה ובמסגרת ניתוח ההקשרים ההיסטוריים והמקומיים.
הספר נע סביב שלושה צירים עיקריים: חשיבותם של ערכים ועקרונות ככוח מניע בהיסטוריה; ההקשר הספציפי שבו הם מתעצבים ונדונים; ומקומם של הדימוי, הסמל והנרטיב. נדמה שאלה הם החומרים העיקריים שמהם מורכב סיפור ההקרבה באסלאם המודרני. בכך מציע הספר תובנות רעננות ונקודות למחשבה וביקורת כבסיס למחקרים נוספים בעתיד.
הספר פורסם במקור באנגלית בהוצאת קיימברידג' ב-2014. ההחלטה להוציאו גם בגרסה מעודכנת ומורחבת בשפה העברית נבעה מהמחסור הניכר בספרות עדכנית ושיטתית על הקרבה ומוות באסלאם המודרני, נושא שזוכה להתעניינות רבה וחקוק גם בזיכרון הקיבוצי הישראלי על רקע פיגועי ההתאבדות הפלסטיניים, שהגיעו לשיאם בימי האינתיפאדה השנייה (2004-2000). בספר ימצאו עניין רב אנשי אקדמיה וסטודנטים, וכן ציבור הקוראים הרחב המבקש להתעמק בסביבה שבה אנו חיים, ובמוקדה התעוררות אסלאמית בעלת ביטויים מגוונים.
***
 
בתעתוקם לעברית של שמות ומונחים בערבית נהגתי על פי הכללים המקובלים בפרסומים מדעיים. חרגתי מכך רק בכתיבת שמות ומונחים מסוימים השגורים בשפה העברית, שלנוחיות הקורא הובאו בכתיב מלא (כגון מוחמד ולא מחמד, קוראן ולא קראן). עם זאת, כאשר שמות ומונחים ערביים מופיעים בתוך ציטוט של מקורות ערביים, הם נכתבו בתעתיק המשקף במדויק את הכתיב הערבי. מקצתם נוקדו במופעם הראשון בגוף הטקסט כדי להקל על הגייתם. היכן שכללי התעתיק מחייבים צ', נכתב ד (כגון רדא ולא רצ'א). בציטוטים מן הקוראן מצוין מספר הפרק (סוּרה) ואחריו מספר הפסוק באופן הזה: 33:3. כל הציטוטים לקוחים מתוך התרגום לקוראן מאת אורי רובין (הקוראן, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, 2005).
שלמי תודות לכל מי שסייעו לי בתהליך הכתיבה של הספר. המחקר התאפשר בזכות מענק נדיב מהקרן הלאומית למדע. אני מודה גם למרכז לחקר האסלאם על שם נחמיה לבציון, לפקולטה למדעי הרוח ולרשות למחקר ופיתוח באוניברסיטה העברית בירושלים. טיוטה ראשונית של הספר הושלמה כאשר הייתי חוקר אורח במכון למדע המדינה באוניברסיטת ארלנגן־נירנברג בגרמניה ב-2010. תודתי הרבה נתונה לכריסטוף שומאן, מנהל המכון, על שהעניק לי סביבה מפרה לשקוד על מחקרי. למרבה הצער, שומאן הלך לעולמו בספטמבר 2013 לאחר מחלה קשה.
תודה מיוחדת למוריי ולעמיתיי על עזרתם החשובה ועל הערותיהם המועילות: דיאגו אולשטיין, אלי אלשייך, דפנה אפרת, מאיר בר־אשר, יצחק ויסמן, יצחק חסון, מאיר ליטבק, עמנואל סיון, מוחמד אל־עטאונה, ניקו פרוצ'ה, איתן קולברג, דיוויד קומינס, דיוויד קוק ומיכאל תנחום. ברצוני להודות גם ליוני שפר, אשר סייע בידיי לאתר חומרים חשובים ובעלי ערך, וכן לאוהד אלקיים על עזרתו האדיבה בבדיקת התעתיק בערבית. אני אסיר תודה להוצאת רסלינג ולעורכים ד"ר יצחק בנימיני ומר עידן צבעוני, שהעניקו לספר אכסניה מכובדת.
 
מאיר חטינה