חטא החשיבות
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
חטא החשיבות
4.5 כוכבים (2 דירוגים)

עוד על הספר

תקציר

אז מתי "נפל לכם האסימון" בפעם האחרונה?
הספר "חטא החשיבות" פונה לכל אותם קוראים ספקנים, לכל אלו אשר אינם מסתפקים בנורמה המוכתבת ולאלו החושבים מחוץ לקופסה.
במרכז הבמה, שטוף אבק כוכבים, עומד בגאון האדם המערבי, ועליו מבוסס רוב הדיון.
תוצג תזה ולפיה קיים מרכיב אישיותי שלילי הפוקד כווירוס איתן את העולם המערבי של זמננו, העונה לשם "חטא החשיבות".
הספר יעסוק בהמשגת אותו מרכיב ובהדגמה כיצד בא הוא לידי ביטוי בחיי היומיום של רובנו, דרך הישענות על מגוון תיאוריות מתחומי מדעי החברה והרוח, לרבות פילוסופיה,  פסיכולוגיה וסוציולוגיה.
כמו כן, נציע אסטרטגיות חילוץ משלשלאות חטא החשיבות, אשר מטרתן לסייע למיצוי הפוטנציאל שלנו כבני אדם בחווייתנו הקיומית.

פרק ראשון

יומנו של פלוני
 
מה טוב ומה נעים, בטן גב, רגל על רגל, שמאלי תחת ראשי וימיני אוחזת תרכובת גזוזית מתקתקה לסוגה. אז אילו מטרדים יוציאוני מאיזון היום? ובכן, הג'יפ מסתיר את הפרייבט, זאת אומרת, את הבית, ואת הבריכה כמובן, והחולצה... איננה תואמת בדיוק לג'ינס, אתם לא חושבים כך? מוטב שאקנה חדשה.
לא קל לתמרן בין אינספור בחירות יומיומיות, אך למזלי אני די בטוח בעצמי בשביל לשאת בעול הזה. לא הייתי אומר שאני משהו מיוחד, פלא הבריאה, או יצור יוצא דופן, אבל אני בן אדם, ובתור בן אדם יש לי דעה, ומותר לי להגיד אותה, ולהאמין שאני צודק, ולהרגיש שאני צודק, ולחשוב שאני צודק. מה זאת אומרת... ברור שמותר לי, מגיע לי, אני צריך להסתכל ישר וקדימה למלא את החזה, עוד טיפה, עד שאתפוצץ.
נשמע טרגי? או שמא טריוויאלי?
ובכן, למרות הפוטנציאל לדרמה יוונית סוחטת רגשות, הסוגיה המתוארת לעיל הינה לא אחרת מסצנה יומיומית שכיחה אשר קלעה את תשומת ליבנו. עולה השאלה - במה מדובר ומה אנו רוצים מכם בכלל...
ובכן, אותו סצנריו הוא בעצם מפגע אנושי, פלא בריאתו של האדם. סצנריו זה מתאר מרכיב רעיל המצוי בשכיחות גבוהה בחיקו של העולם המערבי ובקרב האדם המערבי בפרט.
הוא פוקד את רובנו אף מבלי שנהיה מודעים לכך, הוא מעצב תרבותית, משפיע חברתית ולוקח חלק נכבד בעיבוד קוגניטיבי ובדפוסים התנהגותיים עד לכדי מרכיב אישיותי.
כפי שמשתמע, אופי הספר הינו פוסט-מודרניסטי, ועל כן תבוטא הערכה שלילית רבה. עם זאת, מטרת הספר היא לתאר את אותו מרכיב ואת תופעות הלוואי השליליות שלו כדי להעלות את המודעות לכם, הקוראים, ואף להעשיר את ניסיון השליטה בו. ננסה לבחון שלוחות שונות שבהן הוא לוקח חלק דרך דיונים קצרים וענייניים, כשבמרכזם נשים דגש על הדרך בה האדם נעזר במרכיב זה ללא בקרה וללא מודעות, וכיצד הדבר פוגע בו מבלי שהוא מודע לכך.
ובכן, כשם שכתוב על כריכת הספר, שמו של אותו מרכיב מדובר עונה לשם "חטא החשיבות". אך טרם נדון בהמשגתו, על אף הערפול אודותיו, נעלה לבקרה תנאי מקדים אשר שימש מצע יציב להיווצרותו, ובהמשך התמונה תתבהר...
אם כן, יתואר אחד מעמודי התווך ההכרחיים לסוגיה זו. אותו תנאי מקדים שיחק תפקיד אינטגרלי בכל סוגיית היווצרותו של חטא החשיבות, והוא עונה לשם "האינדיווידואליזם".
נתחיל...

עוד על הספר

חטא החשיבות דין פלדמן, אייל טרייניק
יומנו של פלוני
 
מה טוב ומה נעים, בטן גב, רגל על רגל, שמאלי תחת ראשי וימיני אוחזת תרכובת גזוזית מתקתקה לסוגה. אז אילו מטרדים יוציאוני מאיזון היום? ובכן, הג'יפ מסתיר את הפרייבט, זאת אומרת, את הבית, ואת הבריכה כמובן, והחולצה... איננה תואמת בדיוק לג'ינס, אתם לא חושבים כך? מוטב שאקנה חדשה.
לא קל לתמרן בין אינספור בחירות יומיומיות, אך למזלי אני די בטוח בעצמי בשביל לשאת בעול הזה. לא הייתי אומר שאני משהו מיוחד, פלא הבריאה, או יצור יוצא דופן, אבל אני בן אדם, ובתור בן אדם יש לי דעה, ומותר לי להגיד אותה, ולהאמין שאני צודק, ולהרגיש שאני צודק, ולחשוב שאני צודק. מה זאת אומרת... ברור שמותר לי, מגיע לי, אני צריך להסתכל ישר וקדימה למלא את החזה, עוד טיפה, עד שאתפוצץ.
נשמע טרגי? או שמא טריוויאלי?
ובכן, למרות הפוטנציאל לדרמה יוונית סוחטת רגשות, הסוגיה המתוארת לעיל הינה לא אחרת מסצנה יומיומית שכיחה אשר קלעה את תשומת ליבנו. עולה השאלה - במה מדובר ומה אנו רוצים מכם בכלל...
ובכן, אותו סצנריו הוא בעצם מפגע אנושי, פלא בריאתו של האדם. סצנריו זה מתאר מרכיב רעיל המצוי בשכיחות גבוהה בחיקו של העולם המערבי ובקרב האדם המערבי בפרט.
הוא פוקד את רובנו אף מבלי שנהיה מודעים לכך, הוא מעצב תרבותית, משפיע חברתית ולוקח חלק נכבד בעיבוד קוגניטיבי ובדפוסים התנהגותיים עד לכדי מרכיב אישיותי.
כפי שמשתמע, אופי הספר הינו פוסט-מודרניסטי, ועל כן תבוטא הערכה שלילית רבה. עם זאת, מטרת הספר היא לתאר את אותו מרכיב ואת תופעות הלוואי השליליות שלו כדי להעלות את המודעות לכם, הקוראים, ואף להעשיר את ניסיון השליטה בו. ננסה לבחון שלוחות שונות שבהן הוא לוקח חלק דרך דיונים קצרים וענייניים, כשבמרכזם נשים דגש על הדרך בה האדם נעזר במרכיב זה ללא בקרה וללא מודעות, וכיצד הדבר פוגע בו מבלי שהוא מודע לכך.
ובכן, כשם שכתוב על כריכת הספר, שמו של אותו מרכיב מדובר עונה לשם "חטא החשיבות". אך טרם נדון בהמשגתו, על אף הערפול אודותיו, נעלה לבקרה תנאי מקדים אשר שימש מצע יציב להיווצרותו, ובהמשך התמונה תתבהר...
אם כן, יתואר אחד מעמודי התווך ההכרחיים לסוגיה זו. אותו תנאי מקדים שיחק תפקיד אינטגרלי בכל סוגיית היווצרותו של חטא החשיבות, והוא עונה לשם "האינדיווידואליזם".
נתחיל...