גיבורות בלתי נשכחות

30/5/1431 – ז'אן ד'ארק מועלית על המוקד ברואן שבצרפת

 
;