"לעולם אל תוציא יותר משאתה מרוויח". האם הכלל הזה נכון גם היום בכלכלה של מינוף, השקעות והלוואות? הספרים כאן כדי לעזור לכם להבין ולהפסיק לפחד מהבנק.

 
;