מוזיקה

נראה שכמו ספרים, גם המוזיקה משנה מדיה וסגנונות אך נשארת תמיד קרובה ללבנו.