הודו

מדינה שישראלים כה רבים נהנו מהכנסת האורחים שלה, ואפשר לטייל במחוזותיה גם בספרים הנפלאים שנכתבו בה ועליה. בגלל אזהרות של אסטרולוגים מפני ביש מזל ביום עזיבת הבריטים, הוכרזה עצמאות הודו רק למחרת, 15 באוגוסט 1947.