הודו

ברכת יום עצמאות שמח למדינה שישראלים כה רבים נהנו מהכנסת האורחים שלה, והשנה אפשר לטייל במחוזותיה בספרים הנפלאים שנכתבו בה ועליה. בגלל אזהרות של אסטרולוגים מפני ביש מזל ביום עזיבת הבריטים, הוכרזה עצמאות הודו רק למחרת, 15 באוגוסט 1947 ואנחנו מאחלים לה שנים רבות של מזל, בריאות ושלווה.