שירה מהרגש

שירים בעלי מגוון רחב של רגשות הנעים בין כאב לשמחה, אובדן להתבגרות, אהבה לשנאה.