סופרת, עיתונאית ועורכת, מחברת "עכשיו אפשר להתחיל", "בית הקפה של נורה אפרון" ו"בלגן נפלא"