כל ספר עומד בפני עצמו ויכול להיקרא בנפרד או כחלק מסדרת רקלס אליביי