כל ספר בסדרה מביא את סיפורו של זוג אחר ויכול להיקרא כספר יחיד.