בלוגרית וכוהנת אופנה, מחברת "החיים ומה שלבשתי" ומתרגמת "שילה לוין מתה והיא חיה בניו יורק"