אבירים

במדריד של ינואר 1605 ראתה אור מהדורתו הראשונה של 'דון קיחוטה', הספר שרק התנ"ך מתחרה בו במספר תרגומיו. סוד קסמו נעוץ אולי באיזון בין טראגי וקומי ובאמרות השפר הנהדרות של האביר הפטפטן בן דמות היגון, וביניהן: אמור לי עם מי אתה נפגש ואומר לך מי אתה." ♞ "עד המוות הכול הוא חיים." ♞ "התקווה תמיד נולדת עם אהבה." ♞ "רבים יוצאים להביא צמר, וחוזרים גזוזים בעצמם." ♞ "במקום שבו קיימת מוזיקה אין מקום לרוע." ♞ "לזמן יש כוח רב יותר לשנות דברים מאשר לרצון האנושי." ♞ "אביר נודד בלא אהבה, משול לעץ ללא עלים וללא פרי, ולגוף ללא נשמה." ♞ "כל אחד נוצר כפי שאלוהים יצר אותו, ולעתים קרובות גרוע יותר." ♞ "העט הוא שפתה של הנפש; מה שהנפש חושבת העט מבטא." ועוד.