השלום של יצחק רבין

זוכרים את יצחק רבין, ואת היד שהושטה לשלום.

 
;