סדרה של ספרים חכמים ונושכים מבית הכורסא ותשע נשמות