איך השפיע אוויר הפסגות על כתיבתם השווייצרים ושל הסופרים שבחרו למקם בה את ספריהם?