החלום האמריקאי

האמנם "ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות"?