האנושות, לאן?

האבולוציה עדיין נמשכת. מי ישרוד ולאן פנינו מועדות?