רומנים שמציגים את התמונה הגדולה באמצעות הסיפורים הקטנים, הנסתרים, החשובים באמת.
 
;