אלימות במשפחה מתרחשת לרוב בחדרי חדרים ולעתים קשה לזיהוי אם לא מכירים את נורות האזהרה. לייעוץ, הכוונה ומענה טיפולי, עבורך או מתוך דאגה למשפחה אחרת:

118- מוקד החירום של משרד הרווחה (סיוע בכל השפות) | 055-7000128 - מוקד חירום שקט בסמסים של משרד הרווחה | 6724* - מוקד עמותת ל.א ואונלייף (לא לאלימות נגד נשים) | 1800-292333 עמותת בת מלך - לנשים דתיות | 073-3927747/48/49/50 מוקד סיוע משפטי חינם | 1-800-393-904 קו לגברים במעגל האלימות 04-6566813 | ובמקרה של פגיעה מינית: נשים 1202 גברים 1203 וואטסאפ: 052-8361202 צ’אט סיוע - www.kolmila.org.il