סליחות וחשבונות נפש

"רק מי שסולח הוא אדם חופשי. מי שמוחל אינו שבוי עוד." (מיתרי הלב / יאן–פיליפ סנדקר)