הספרים אודות מאכל האלים מלאים במתיקות, מרירות ועונג.
 
;