ים 🌊

"החיים הם כמו ים, יש ימים רגועים ויש סוערים, ותמיד אחרי הסערה מגיעה הרגיעה"

 
;