מה הופך אתלט לאלוף? איך מנצחים כנגד הסיכויים? ומה אפשר ללמוד מהספורטאים הגדולים של זמננו?

 
;