מרי בשואה

מרד גטו ורשה לא היה ההתקוממות היחידה של יהודים כנגד הנאצים, התנגדות של קבוצות ויחידים הייתה קיימת בכל שנות מלחמת העולם השנייה. ההנחה השגורה והמוטעית שיהודים הלכו אל מותם "כצאן לטבח", נבעה בעיקר בגלל השנים הראשונות לקום המדינה, תקופה שבה בוז, אשמה ובושה גדולה היו מנת חלקם של ניצולי השואה שעלו לארץ ישראל.
יום הציון השנתי הרשמי נקרא בשם "יום הזיכרון לשואה ולגבורה" כדי להנציח גם את סיפורי המרי וההתנגדות של יהודים בכל העולם כנגד מעשי הזוועות של הנאצים ועוזריהם, אלו כמה מהסיפורים שלהם.