ספרות אפרו-אמריקאית

BlackLivesMatter# בארה"ב וגם אצלנו! הדרך הארוכה לשוויון מתחילה בהכרה בעוול של מאות שנות העבדות, האפליה בחסות החוק והאלימות הגזענית.