דניאל מועינודין

דַניאל מוּעינוּדין גדל בלאהור שבפקיסטן, למד במכללת דרטמות' ובפקולטה למשפטים של אוניברסיטת ייל. לאחר שעבד כעורך דין בניו יורק במשך כמה שנים, חזר לפקיסטן כדי לנהל את חוות המשפחה.

ספרו: "בחדרים אחרים, פלאים אחרים", זכה בפרס הסיפור לשנת 2009, היה מועמד סופי לפרס פוליצר, ולפרסים מכובדים אחרים. מתוך המסקנות של ועדת פרס פוליצר: "קובץ סיפורים בנוי להפליא החושף את הקורא המערבי לתקוות, לחלומות ולדרמות של מגוון דמויות בפקיסטן הפיאודלית. התוצאה היא הישג אסתטי כמו גם תרבותי."