אלמוג אטינגר

  שם העט המשותף של הסופרת רות אלמוג והמשוררת אסתר אטינגר.