ויליאם יורי

ויליאם יורי הוא ממייסדי התוכנית למשא ומתן באוניברסיטת הארוורד וחבר בפרויקט המשא ומתן של הארוורד. יורי גדל בקליפורניה ובשווייץ. הוא בוגר אוניברסיטאות ייל והארוורד ובעל תואר דוקטור באנתרופולוגיה חברתית. יורי שימש מתווך ויועץ במשאים ומתנים שונים, החל משביתות פראיות וכלה במלחמות אתניות ברחבי העולם. הוא יעץ לבית הלבן בהקמת מרכזים לצמצום הסיכון הגרעיני בוושינגטון ובמוסקבה. הפרויקט האחרון שלו עד כה הוא נתיב אברהם — מסע בין־תרבותי במזרח התיכון שמתחקה אחר דרכו של אברהם, אביהן של תרבויות ואמונות רבות. ספרו האחרון עד כה של יורי הוא The Power of .a Positive No: Save the Deal, Save the Relationship, and Still Say No.