עינב | עידו

עינב | עידו

ﬠידו וﬠינב, אשר שירתו כקצינים ביחידת דובדבן בין השנים 2003-1999 וממשיכים לשרת כקציני מילואים, חושפים בספרם "כי בתחבולות" לראשונה אירוﬠים מסמרי שיﬠר שלהם היו שותפים.