צביקה ניר

צביקה ניר

צביקה ניר, עו"ד ואיש ציבור, הוא מוסמך הפקולטה למשפטים והחוג לתורת הספרות הכללית באוניברסיטת תל אביב. רומן הביכורים שלו "היד שהוציאה אותי להורג" ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, 2012. ז"מן הלב" הוא ספרו השני.