נדב כהן

נדב כהן הינו סופר וסאטיריקן, אשר רואה בעצמו נביא זעם מודרני.