הרט נ. הסטן

הרט נ. הסטן

במחויבות איתנה למילים “לא אמות!” היגר הרט לארצות הברית ופילס את דרכו בחריצות להצלחה מקצועית ואישית. מכישרונותיו המדהימים בניהול עסקים ועד לכישרונו המרשים לגיוס כספים לקהילה; מבניית בית יהודי אוהב לבניית מערכות יחסים עם פוליטיקאים ישראליים ומדינאים בינלאומיים, חייו של הרט הם חיים של מטרה והישגים, אומץ לב ודרך, שהובילו אותו לכנסת, לבית הלבן ולחברויות עם אנשים שעיצבו את מהלכה של ההיסטוריה המודרנית. ראויה ביותר לציון חברותו הקרובה עם ראש ממשלת ישראל לשעבר, מנחם בגין.

 
;