עינת צפון

עינת צפון היא וטרינרית, אמא לשלושה. "הקמע של אונידל" הוא ספרה הראשון לילדים.