מרק ולצר

מרק ולצר

מרק ולצר הוא פעיל בקהילת הקוד הפתוח ומרצה, בין היתר, בנושאי השפעת קהילה זו על התרבות העכשווית והפוליטיקה.

 
;